FNRS, SVP, KNHS

Stal Liza is aangesloten bij de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra, de FNRS.
De FNRS is een branchevereniging, die ruim 400 paardenbedrijven in heel Nederland vertegenwoordigd. Alle hippische bedrijven kunnen zich aansluiten, mits ze voldoen aan de normen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en dierenwelzijn. Zo houdt de FNRS de kwaliteit van de hippische sector hoog.

Deze normen zijn in het kort:

Kwaliteit
Op ieder vlak van het ruitersportcentrum: van de stallen tot de horeca en van de ruiteropleiding tot de bedrijfsvoering. Het hoeft niet chic te zijn, maar het is wel belangrijk dat het schoon, netjes en comfortabel is, dat de veiligheid en het dierenwelzijn bovenaan staan, iedereen de juiste papieren heeft en wet- en regelgeving nageleefd wordt.

Veiligheid
Veiligheid voor mens en dier vindt de FNRS het allerbelangrijkste. Daarom is het Veiligheidscertificaat van de Stichting Veilige Paardensport een vereiste voor het FNRS-lidmaatschap. Het veiligheidscertificaat laat de consument zien dat een accommodatie voldoet aan bepaalde basiseisen voor een veilige beoefening van de paardensport. Het certificaat stelt bijvoorbeeld eisen aan bouwtechnische aspecten van een accommodatie, zoals de hoogte van de rijbaan en breedte van de doorgangen. Andere voorbeelden van de eisen zijn; verplichting van het rijden met een cap, gediplomeerde instructeurs, onderhoud aan het harnachement en het hebben van een vlucht- en calamiteitenplan.

Dierenwelzijn
Dierenwelzijn is een voorwaarde voor een goedlopend bedrijf: gezonde en gelukkige dieren zijn de basis voor goede prestaties. En met dieren werken brengt verantwoordelijkheden met zich mee, zeker nu paardenwelzijn zowel binnen- als buiten de paardenwereld steeds meer aandacht krijgt. Tijdens de kwaliteitskeuring wordt er daarom aandachtig gekeken naar het welzijn van de paarden. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar het voermanagement, de gezondheidstoestand van de paarden, het stalklimaat, de mogelijkheden tot contact met andere paarden, weidebeheer en (vrije) beweging.

Stal Liza heeft het veiligheidscertificaat van de Stichting Veilige Paardensport.

Stal Liza is als ruitersportcentrum aangesloten bij de KNHS.