Maatregelen corona

Na de laatste persconferentie van 20 april jl. gelden onderstaande maatregelen.

Aanwezigheid op stal is alleen toegestaan ten behoeve van de noodzakelijke verzorging en training van de eigen paarden, het deelnemen aan lessen of andere door stal georganiseerde activiteiten.

Individueel rijden is voor alle leeftijden toegestaan.

Groepslessen worden gegeven aan jeugd, jongeren en jongvolwassenen t/m 26 jaar. Tijdens de les is het niet nodig om 1,5 meter afstand te houden. Voor deze leeftijdscategorie zijn buitenritten in groepen ook toegestaan.

Groepslessen en buitenritten voor volwassenen vanaf 27 jaar zijn toegestaan voor groepen van maximaal 4 personen (exclusief instructeur) op 1,5 meter afstand. Meerdere groepjes van 4 personen zijn toegestaan indien zij onderling afstand houden, niet mengen en van elkaar te onderscheiden zijn.

Onderlinge manegewedstrijden zijn toegestaan (vanaf 28 april ook voor ruiters vanaf 27 jaar).

Let op!! Het is nog steeds niet toegestaan om te komen kijken bij de lessen.

Verder gelden uiteraard de algemene maatregelen:
Iedereen van 13 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot elkaar. Een uitzondering geldt voor mensen die behoren tot één huishouden en voor mensen die een hulpbehoevende helpen. Zij hoeven onderling geen afstand te houden.

Blijf letten op de Corona basisregels:

  • Was je handen vaak met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Schud geen handen
  • Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van elkaar
  • Heb je verkoudheidsklachten en of koorts, blijf dan thuis
  • Heeft iemand in het gezin koorts, blijf dan thuis
  • Draag in de binnenruimtes een mondkapje